Naslovnica arrow O biljaru arrow Pravila biljara arrow Straight

8 Ball biljar klub

Dobro došli na internet stranice 8 Ball biljar kluba!
Na našim stranicama možete se informirati o svemu što Vam nudi naš biljar klub, ali i o svim drugim temama i vijestima vezanim za biljar.
Opširnije ...

Posijetite 8 Ball biljar klub i zabavite se u vrhunski uređenom prostoru u kojem vam nudimo :

8 Ball klub info

Adresa: 

Kelekova 4, Sesvete

Radno vrijeme:

pon-ned: od 09 h do 24 h

Tel.: 01/2000-361

Učlanite se u 8 Ball biljar klub i iskoristite dodatne pogodnosti za članove:
  • povoljna cijena sata igranja
  • vlastiti ormarić za opremu
  • druge pogodnosti
Opširnije...
Straight

CILJ IGRE Straight pool je nominacijska disciplina. Natjecatelj mora najaviti kuglu i rupu. Natjecatelj dobiva po 1 bod za svaki pravilno najavljen i odigran udarac, te nastavlja igru sve dok ne promaši kuglu ili dok ne napravi faul. Natjecatelj smije ubaciti prvih 14 kugli ali prije nego što ubaci 15-tu kuglu (koja ostaje na poziciji) 14 ubačenih kugli mora se ponovo složiti u trokut bez kugle na foot tocki. Nakon slaganja trokuta natjecatelj treba ubaciti 15-tu kuglu na način da bijelom, nakon udarca u 15-tu kuglu, razdvoji trokut i nastavi igrati. Pobjednik je natjecatelj koji prvi osvoji određeni broj bodova (između 100 i 150).

BROJ IGRAČA Dva igrača ili dva tima.

KUGLE U Straight pool-u se koristi standardni set kugli (15 igraćih kugli + bijela kugla).

SLAGANJE KUGLI Kod slaganja kugli koristi se standardni trokut; kugla broj 1 mora biti u desnom a kugla broj 5 u lijevom kutu trokuta. Ostale kugle slažu se po želji, svaka kugla mora dodirivati susjednu kuglu.

BODOVANJE Svaka pravilno ubačena kugla donosi jedan bod.

RAZBIJANJE Natjecatelj koji otvara meč mora: (1) najaviti kuglu i rupu i ubaciti tu kuglu ili (2) bijela mora dotaknuti igraću kuglu i nakon toga matninelu, te dvije igraće kugle moraju dotaknuti mantinelu. Ukoliko natjecatelj ne uspije napraviti jednu od dvije opcije dobiva dva negativna boda (-2). Protivnik tada ima pravo (1) prihvatiti otvoren stol ili (2) ponovo složiti kugle i dati svom protivniku da ponovo razbija. Ovakvu opciju natjecatelj može koristiti dok natjecatelj pravilno ne otvori kugle. U ovoj situaciji ne koristi se pravilo tri uzastopna faula. Ukoliko natjecatelj ubaci bijelu prilikom razbijanja natjecatelj dobiva jedan negativan bod (-1), gdje se koristi pravilo tri uzastopna faula i protivnik tada ima bijelu u ruci iza head linije.

PRAVILA IGRE 1. Natjecateljev red na stolu traje dok najavljene kugle ubacuje u najavljene rupe. Natjecatelj ima pravo ubaciti bilo koju kuglu u bilo koju rupu, ali to prije udarca mora najaviti. Detalje kao što su kombinacije, mantinele i sl. ne mora najavljivati. Za svaku dodatno ubačenu kuglu u pravilnom udarcu dodaje se jedan (1) bod. 2. U svim udarcima natjecatelj mora bijelom kuglom udariti igraću kuglu i zatim (1) ubaciti najavljenu kuglu, (2) bilo koja kugla, nakon kontakta bijele i igraće kugle mora dotaknuti mantinelu; u suprotnom je udarac faul. 3. Nakon što je 14-ta kugla ubačena igra mora biti zaustavljena; 15-ta kugla ostaje u poziciji, a 14 ubačenih kugli slaže se u trokut (sa praznim mjestom na foot tocki). Natjecatelj tada nastavlja igru s time da nakon udarca u 15-tu kuglu bijelom razbije trokut kugli kako bi mogao nastaviti igrati. Natjecatelj ne mora gađati 15-tu kuglu, ima pravo gadati bilo koju kuglu. 4. Natjecatelj može najaviti safety udarac umjesto najave kugle i rupe. Natjecateljev red na stolu završava kada odigra safety udarac, ubacene kugle u safety udarcu se ne boduju i vraćaju se na stol. 5. Natjecatelj ne smije uloviti ili dirati, odnosno na bilo koji način omesti kuglu koja se krece. Ukoliko natjecatelj to napravi kažnjen je jednim bodom (-1) i petnaest (-15) bodova za namjerno učinjeni faul, ukupno - 16 bodova. Protivnik ima pravo (1) prihvatiti kugle u pozicijama ili (2) ponovo složiti kugle tako da natjecatelj koji je ucinio namjeran faul ponovo otvara kugle. 6. Ukoliko 15-ta ili bijela kugla ometaju trokut pri slaganju, kugla koja ometa pozicionira se prema dijagramu. 7. Ukoliko natjecatelj ima bijelu ispod head linije, te su sve ostale kugle na stolu ispod head linije, kugla najbliža head liniji može se pomaknuti na zahtjev natjecatelja. Ukoliko su dvije ili više kugli približno jednake udaljenosti od head linije natjecatelj mora naglasiti koju od kugli želi pomaknuti.

NEPRAVILNO UBAČENE KUGLE Svaka nepravilno ubačena kugla ponovo se namješta na long liniju, te se takav udarac ne kažnjava faulom.

KADA KUGLA ISKOCI SA STOLA Ovakav udarac je faul. Svaka kugla koja je iskocila sa stola vraca se na stol kada se sve kugle na stolu prestanu kretati.

BIJELA KUGLA NAKON U RUCI Natjecatelj koji dolazi na stol ima bijelu u ruci ispod head linije ukojiko je protivniku bijela ušla u rupu ili iskocila sa stola, osim u slučaju pravila (pravila igre čl. 2 i čl.5, treći uzast. faul).

KAZNA ZA POČINJEN FAUL Za svaki faul dodjeljuje se jedan negativan bod (-1). Ovo pravilo ne koristi se u slucajevima namjernog faula (pravila igre čl.5) i tri uzastopna faula. Natjecatelj koji dolazi na stol prihvaća poziciju bijele na stolu, osim ako je bijela u ruci, namjeran faul ili treći uzastopni faul.

TREĆI UZASTOPNI FAUL Kada natjecatelj počini faul, dobiva jedan negativan bod (ili više ovisno o situaciji), te je označeno da je natjecatelj „na jednom faulu.“ Natjecatelj ostaje „na jednom faulu“ do slijedećeg udarca, tada faul može biti maknut postizanjem pravilnog udarca. Ukoliko igrač „na jednom faulu“ ponovo napravi faul dobiva jedan negativan bod (-1), te je označeno da je natjecatelj „na drugom faulu.“ Ukoliko natjecatelj napravi treći faul za redom, bez pravilnog udarca između faulova, natjecatelj dobiva jedan negativan bod (-1) i dodatnih petnaest negativnih bodova (-15), odnosno ukupno osamnaest (-18) negativnih bodova. Protivnik tada ima pravo izbora: (1) prihvatiti kugle na stolu i nastaviti igru ili (2) ponovo složiti 15 kugli u trokut te da natjecatelj koji je pocinio tri uzastopna faula otvara trokut. U slučaju da se kugle ponovo slože koriste se pravila kod otvaranja. Ukoliko natjecatelj nakon što je „na drugom faulu“ odigra pravilan udarac, te nakon toga napravi faul, natjecatelju se brišu prva dva faula te je natjecatelj „na jednom faulu.“ 6.13

SCORING NOTE Kazneni bodovi (bodovi na faulu) mogu dovesti do negativnog ukupnog rezultata. Ukoliko je natjecatelj napravio faul bez ubačene kugle, kazneni bodovi oduzimaju se od natjecateljevog ukupnog rezultata. Ukoliko natjecatelj napravi faul i ubaci kuglu u isto vrijeme, ubačena kugla vraća se na stol, ta kugla se ne boduje kao ubačena te se negativan bod oduzima od natjecateljevog ukupnog rezultata prije tog udarca.

NERIJEŠENA PARTIJA Ukoliko u sučevoj procjeni ni jedan od natjecatelja ne namjerava pobijediti određenu partiju, sudac može najaviti da ukoliko u slijedeće tri uzastopne izmjene na stolu ne bude vidljivog pomaka u partiji, partija završava kao neriješena. Kugle se tada ponovno slažu u trokut, a natjecatelj koji je zapoceo neriješenu partiju ponovno otvara trokut.

 

Izdvojeno iz galerije

Zagreb Open 2015.jpg