Naslovnica arrow O biljaru arrow Pravila biljara arrow Osmica - 8 ball

8 Ball biljar klub

Dobro došli na internet stranice 8 Ball biljar kluba!
Na našim stranicama možete se informirati o svemu što Vam nudi naš biljar klub, ali i o svim drugim temama i vijestima vezanim za biljar.
Opširnije ...

Posijetite 8 Ball biljar klub i zabavite se u vrhunski uređenom prostoru u kojem vam nudimo :

8 Ball klub info

Adresa: 

Kelekova 4, Sesvete

Radno vrijeme:

pon-ned: od 09 h do 24 h

Tel.: 01/2000-361

Učlanite se u 8 Ball biljar klub i iskoristite dodatne pogodnosti za članove:
  • povoljna cijena sata igranja
  • vlastiti ormarić za opremu
  • druge pogodnosti
Opširnije...
Osmica - 8 ball

4.1 CILJ IGRE Osmica je igra sa bijelom i petnaest kugli s brojevima od 1 do 15, koje se trebaju najavljivati prilikom ubacivanja. Jedan natjecatelj mora ubaciti grupu kugli od 1 do 7 (pune) dok drugi natjecatelj mora ubaciti grupu kugli od 9 do 15 (šarene). Natjecatelj koji prvi ubaci svoju grupu kugli te zatim pravilno izvedenim udarcem ubaci osmicu pobjeđuje u igri.

4.2 NAJAVA UDARCA Pri najavi udarca, očigledne kugle i rupe nije potrebno najavljivati. Ukoliko protivnik koji se sprema za udarac nije siguran gdje natjecatelj cilja mora ga upitati za namjeru. Udarci od jedne ili više mantinela ili kombinacija s više kugli (vez) ne smatraju se očiglednim te se moraju precizno najaviti i kugla i rupa u koju ta kugla treba upasti. Kod udarca koji se najavljuje nikada ne treba navoditi detalje kao broj mantinela, doticanje ostalih kugli, kombinacija s ostalim kuglama i slično. Svaka ubačena kugla ostaje u rupi neovisno da li je iz grupe kugli od natjecatelja ili protivnika.

4.3 SLAGANJE KUGLI U TROKUT Kugle se slažu u trokut na podnožju stola gdje osmicu treba staviti u centar trokuta, prvu kuglu na head točku na head liniji (head točka), šarenu u jedan (donji) kut trokuta a punu u drugi (donji) kut trokuta.

4.4 RAZBIJANJE (BREAK) Pobjednik u bliškanju kugli ima izbor u odluci tko razbija kugle.

4.5 PRAVILNO OTVARANJE (BREAK) Da bi izveo pravilno otvaranje, natjecatelj (sa bijelom ispod head linije) mora (1) ubaciti bilo koju kuglu ili (2) najmanje četiri igraće kugle trebaju dotaknuti mantinelu. Ukoliko je otvaranje nepravilno, kažnjava se faulom te protivnik ima mogućnost (1) da nastavi igru iz ostavljene pozicije ili (2) može zatražiti da se kugle ponovno slože u trokut te da udarac otvaranja izvodi on ili protivnik.

4.6 UBACIVANJE BIJELE PRI OTVARANJU (SCRATCH) Ako natjecatelj ubaci bijelu pri razbijanju, (1) sve ubačene kugle ostaju u rupama (ne vade se; iznimka, osmica: vidi pravilo 9), (2) to je faul, (3) stol je otvoren. NAPOMENA: Protivnik ima ‘bijelu u ruci’ i stavlja je ispod head linije te ne smije ubaciti / dotaknuti kuglu koja je ispod head linije, osim ako najprije pogodi kuglu preko head linije te nakon toga bijela ili neka druga kugla ubaci / dotakne kuglu(e) ispod linije (vez).

4.7 KUGLE IZBACENE SA STOLA PRI OTVARANJU Ako natjecatelj pri otvaranju izbaci kuglu(e) izvan površine stola učinio je faul te protivnik može nastaviti igru (1) iz ostavljene pozicije (2) uzeti ''bijelu u ruku'' i staviti je ispod head linije stola.

4.8 OSMICA UBACENA PRI OTVARANJU Ako je osmica ubačena pri otvaranju natjecatelj koji je otvarao može zatražiti ponovno otvaranje ili postavljanje osmice na foot točku i nastavak igre. Ako natjecatelj kod otvaranja napravi faul protivnik ima mogućnost ili novog otvaranja ili postavljanje osmice na foot točku i nastavak igre s 'bijelom u ruci' ispod head linije.

4.9 OTVORENI STOL Stol je 'otvoren' dok izbor grupe kugli, šarenih ili punih, nije izvršen. Dok je stol otvoren dozvoljeno je udariti punu te s njom ubaciti šarenu ili obrnuto. Stol je uvijek otvoren odmah poslije razbijanja. Tada je dozvoljeno udariti punu ili šarenu. Faul je ukoliko pri otvorenom stolu natjecatelj prvo pogodi osmicu (8ball), te protivnik ima bijelu u ruci. Sve kugle ostaju u trenutačnoj poziciji i protivnik preuzima igru i situaciju kao otvoreni stol. Do tada ubačene kugle ne vraćaju se na stol.

4.10 IZBOR KUGLI Izbor grupe šarenih ili punih kugli nakon otvaranja nije izvršen čak i ako su ubačene jedna puna ili jedna šarena. STOL JE UVIJEK OTVOREN NAKON OTVARANJA. Izbor punih ili šarenih izvršen je kada natjecatelj pravilno ubaci najavljenu kuglu nakon razbijanja.

Ukoliko su grupe određene i natjecatelj zabunom odigra i ubaci kuglu iz protivnikove grupe, protivnik treba pozvati faul prije nego što natjecatelj odigra slijedeći udarac. Ako natjecatelj to ne učini natjecatelj automatski preuzima protivnikovu grupu.

4.11 PRAVILAN UDARAC U svim udarcima (osim pri otvaranju i kada je stol otvoren) natjecatelj mora prvo dotaknuti jednu iz svoje grupe kugli i (1) ubaciti svoju kuglu ili (2) ako ne ubaci svoju kuglu, bijela ili bilo koja druga (puna ili šarena) kugla mora dotaknuti mantinelu. NAPOMENA: Dozvoljeno je da natjecatelj odigra bijelu u mantinelu prije kontakta sa svojom kuglom. Međutim, (također) poslije kontakta s ciljanom kuglom, ista kugla mora biti ubačena ili bijela ili bilo koja druga kugla mora dotaknuti mantinelu. U suprotnom se dosuđuje faul.

4.12 SAFETY UDARAC Iz taktičkih razloga, natjecatelj može očiglednu kuglu ubaciti u rupu a ipak igru prepustiti protivniku. To može ako prije udarca najavi (izgovori) safety. Safety se smatra pravilnim udarcem. Ukoliko natjecatelj nije najavio 'safety' a ubacio je očiglednu kuglu, mora nastaviti s igrom. Sve kugle koje su ubačene u rupe kad se najavio 'safety' ostaju u rupama.

4.13 TIJEK IGRE Natjecatelj ima pravo igrati (gađati kugle) sve dok ne promaši (ne ubaci) kuglu iz svoje grupe kugli. Nakon što je pravilno ubacio sve kugle iz svoje grupe natjecatelj treba ubaciti osmicu (8-ball).

4.14 KAZNA ZA FAUL Protivnik dobiva ‘bijelu u ruku’. To znaci da može staviti bijelu bilo gdje na stolu (ne mora biti ispod head linije osim kod početnog udarca prilikom otvaranja ili preuzimanja udarca nakon faula pri otvaranju). Ovo pravilo sprečava natjecatelja da učini namjerni faul kojim bi protivnika doveo u nepovoljni položaj. Sa ‘bijelom u ruci’ natjecatelj smije upotrijebiti ruku, bilo koji dio štapa, pa i vrh štapa da namjesti bijelu na željenu poziciju prije udarca. Ipak u postupku stavljanja bijele na poziciju na stolu bilo koji udarac prema naprijed sa štapom u dodiru s bijelom smatra se faulom osim ukoliko nije pravilno izveden udarac (pogledaj Opća pravila, pravilo 3.39.).

4.15 KOMBINIRANI (VEZNI) UDARAC Sve kombinacije s kuglama su dozvoljene. Faul je osmicu pogoditi kao prvu kuglu.

4.16 NEPRAVILNO UBACENE KUGLE Kugla je nepravilno ubačena ako je pri ubacivanju učinjen faul, najavljena kugla nije ušla u najavljenu rupu, ‘safety’ udarac je najavljen prije udarca. Sve nepravilno ubačene kugle ostaju u rupama.

4.17 KADA KUGLA ISKOCI SA STOLA Kada bilo koja kugla iskoči izvan stola to je faul i gubitak reda na stolu. U slučaju da osmica iskoči izvan stola, to je gubitak partije. Bilo koja kugla izbačena sa stola vraća se na stol prema pravilima slaganja.

4.18 FAUL KOD JUMP I MASSE UDARCA Ukoliko u igri nema dodijeljenog suca, faulovi na bijeloj primjenjuju se kada natjecatelj u namjeri da izvede jump ili masse udarac preko ili okolo protivnikovih kugli pomakne bilo koju protivnikovu kuglu (neovisno da li su te kugle pomaknute rukom, štapom ili mostom).

4.19 IGRANJE NA OSMICU Kada se odigrava osmica, ukoliko bijela ude u rupu ili se učini faul to nije gubitak partije osim ako osmica nije ubačena u rupu ili izbačena sa stola. NAPOMENA: Kombinirani (vezni) udarac se ne može koristiti za pravilno ubacivanje osmice.

4.20 GUBITAK PARTIJE Natjecatelj gubi igru ako učini bilo koju od slijedećih povreda pravila: Ø faul pri ubacivanju osmice (izuzetak je osmica ubačena pri otvaranju) Ø ubaci osmicu u istom udarcu kada ubacuje i zadnju od grupe svojih kugli Ø izbaci osmicu sa stola u bilo kojem udarcu Ø ubaci osmicu u rupu bilo koju osim najavljene Ø ubaci osmicu prije završetka ubacivanja grupe svojih kugli.

NAPOMENA: Na sve povrede pravila mora se upozoriti prije nastavka igre, u protivnom smatra se da povrede pravila nije ni bilo.

4.21 NERIJEŠENA PARTIJA Ako nakon tri uzastopne izmjene prihvaćanja pozicije na stolu (šest izmjena ukupno) sudac dosuđuje (ili se bez suca natjecatelji dogovore) da bi se pokušaj da se ubaci ili pomakne njihova kugla mogao završiti gubitkom igre, tada se kugle ponovo slažu u trokut a natjecatelj koji je započeo igru koja je završila neriješenim ishodom otvara trokut ponovno. Neriješena igra može se proglasiti bez obzira na broj kugli na stolu. NAPOMENA: Tri uzastopna faula istog natjecatelja nisu gubitak partije.

 

Izdvojeno iz galerije

Zagreb Open 2015.jpg