Naslovnica arrow O biljaru arrow Pravila biljara arrow Opća pravila

8 Ball biljar klub

Dobro došli na internet stranice 8 Ball biljar kluba!
Na našim stranicama možete se informirati o svemu što Vam nudi naš biljar klub, ali i o svim drugim temama i vijestima vezanim za biljar.
Opširnije ...

Posijetite 8 Ball biljar klub i zabavite se u vrhunski uređenom prostoru u kojem vam nudimo :

8 Ball klub info

Adresa: 

Kelekova 4, Sesvete

Radno vrijeme:

pon-ned: od 09 h do 24 h

Tel.: 01/2000-361

Učlanite se u 8 Ball biljar klub i iskoristite dodatne pogodnosti za članove:
  • povoljna cijena sata igranja
  • vlastiti ormarić za opremu
  • druge pogodnosti
Opširnije...
Opća pravila
Ocjena: / 58
LošeOdlično 

Opća pravila pocket biljara

3.1 Stolovi, kugle, oprema Sve discipline opisane u ovim pravilima, stolovi, kugle i oprema, odnose se na opremu specificiranu prema WPA-ovoj specifikaciji.

3.2 Slaganje kugli Kod slaganja kugli mora se koristiti trokut, apex kugla mora biti smještena na foot točku. Sve kugle moraju biti poredane iza apex kugle i stisnuto složene tako da svaka kugla ima kontakt sa dodirnim kuglama.

3.3 Udarac u bijelu kuglu Pravilan udarac u bijelu je udarac sa kapicom biljarskog štapa (u daljnjem tekstu kapica). Svi ostali udarci su faul.

3.4 Najava udarca U disciplinama u kojima se najavljuju udarci, natjecatelj može izabrati bilo koju kuglu i rupu, ali ju mora najaviti i istu pospremiti. Natjecatelj ne mora najaviti detalje kao što su dvostruki udarci, karambolski udarci, kombinacije ili udarac u mantinelu (sve su to pravilni udarci). Sve kugle koje upadnu u rupu uz najavljenu kuglu idu u korist natjecatelju.

3.5 Promašaj Ukoliko natjecatelj ne uspije ubaciti kuglu u rupu njegov red na stolu završava i počinje protivnikov.

3.6. Bliškanje Slijedeća procedura koristi se za bliškanje. Oba natjecatelja moraju koristiti kugle iste veličine i težine (preporuča se bijela kugla, ukoliko ne postoje dvije bijele koriste se pune kugle). Sa kuglama u ruci ispod head linije, svaki natjecatelj zauzima jednu stranu stola (lijeva/desna). Kugla s kojom se bliži mora jednom dotaknuti foot mantinelu te se mora vratiti prema head mantineli. Natjecatelj cilja se kugla nalazi bliže head mantineli pobjeđuje u bliškanju. Ostali kontakti sa mantinelama su nebitni, osim nedozvoljenih. Faul i automatski gubitak bliškenja je ukoliko: Ø kugla prijeđe na protivnikovu stranu stola, Ø kugla ne dotakne foot mantinelu Ø kugla skoči sa stola Ø kugla dotakne dugačku mantinelu Ø kugla dođe do rupe i prijeđe rub head mantinele Ø kugla dotakne foot mantinelu više nego jedanput. Ukoliko oba natjecatelja učine faul ili ukoliko je nemoguće odrediti čija je kugla bliža head mantineli bliženje se ponavlja.

3.7 Otvaranje partije Otvaranje partije (meča) utvrđuje se bliškanjem ili bacanjem novčića. (Bliškanje se koristi na službenim turnirima.) Pobjednik u bliškanju ima pravo birati tko razbija kugle.

3.8 Bijela kugla kod otvaranja partije Kod otvaranje partije bijela kugla je u ruci ispod head linije. Kugle se pozicioniraju s obzirom na pravila određene discipline. Kod otvaranja partije smatra se da je meč započeo u trenutku kada kapica dotakne bijelu kuglu.

3.9 Deflecting – zaustavljanje bijele nakon razbijanja U razbijanju, zaustavljanje ili skretanje bijele sa smjera nakon što prede head liniju i prije udarca u trokut smatra se faulom i natjecatelj gubi red na stolu. Protivnik ima pravo izbora 'bijele u ruci' ispod head linije ili dati protivniku 'bijelu u ruci' ispod head linije. Natjecatelj koji je skrenuo bijelu kuglu mora biti upozoren i ukoliko ponovi isti faul u toku meča kažnjen je gubitkom meča.

3.10 Bijela kugla u ruci ispod head linije Ova situacija se upotrebljava u specifičnim disciplinama odmah nakon razbijanja ili ako natjecatelju u razbijanju ude bijela iz razbijanja ili iskoči sa stola. Protivnik može namjestiti bijelu bilo gdje ispod head linije. Natjecatelj može igrati bilo koju kuglu čije je dno iznad ili na head liniji; ne smije igrati niti jednu kuglu čije je dno ispod head linije (osim ako prije toga bijela ne prijeđe head liniju te se od mantinele vrati ispod linije).

3.11 Ubačene kugle Kugla se smatra ubačenom ako u ispravnom udarcu padne sa površine stola u rupu i ostane tamo. Kugla koja upadne u rupu i vrati se na površinu stola ne smatra se ubačenom kuglom.

3.12 Pozicija kugle Pozicija kugle određuje se prema poziciji baze (središta) kugle.

3.13 Pravilo noge na podu Natjecatelj mora imati barem jednu nogu u kontaktu sa podom u trenutku kada kapica dotakne bijelu, u suprotnom je udarac nepravilan (faul). Hlače od odijela moraju biti normalne veličine i oblika.

3.14 Udarac u kuglu u pokretu Udarac u bijelu kuglu dok se bijela ili bilo koja igraća kugla nisu zaustavile je faul (kugla koja se vrti smatra se kuglom u pokretu).

3.15 Završetak udarca Udarac nije dovršen, i ne računa se, sve dok se sve kugle na stolu ne prestanu kretati nakon udarca.

3.16 Definicija head linije Područje ispod head linije (kuhinja) ne uključuje head liniju. Kuglu čija se baza nalazi na head liniji moguće je igrati u disciplinama u kojima natjecatelj mora gađati kuglu koja se nalazi iznad head linije. Kada se bijela stavlja ispod head linije (bijela u ruci ispod head linije) ona se ne smije staviti na head liniju, mora biti ispod nje.

3.17 Generalna pravila kod faulova Postupak nakon što natjecatelj napravi faul je slijedeći: Ø natjecateljev red na stolu je završen, Ø kugle koje su ubačene u udarcu koji je rezultirao faulom ne broje se natjecatelju, Ø kugle se vraćaju u poziciju ukoliko tako navodi pravilo određene discipline.

3.18 Neuspjeh udarca bijelom u igracu kuglu Faul je ukoliko u udarcu bijela ne dotakne legalnu kuglu. Udarac u kojemu je bijela zalijepljena za igraću ne smatra se dodirivanjem kugle.

3.19 Pravilan (legalan) udarac Ukoliko ne postoji dodatno specifično pravilo natjecatelj mora bijelom udariti legalnu igraću kuglu i nakon toga: Ø ubaciti kuglu ili Ø bijela ili bilo koja igraća kugla mora dotaknuti mantinelu. U suprotnom je udarac faul.

3.20 Ubacivanje bijele kugle Faul je ako je u udarcu bijela ubačena u rupu ili u slučaju da je rupa puna kugli i bijela dotakne ubačenu kuglu.

3.21 Dodirivanje kugli Faul je na bilo koji način (osim sa kapicom) dotaknuti bijelu ili igraću kuglu u toku partije. Npr. Sa tijelom, odjećom, kredom, mostom, špicom kosom itd. Svaka pomaknuta kugla u faulu mora se vratiti na prvobitnu poziciju (ukoliko ima sudaca natjecatelj nema pravo pomicati vraćenu kuglu).

3.22 Faul by placement Doticanje bilo koje kugle sa bijelom kuglom dok je bijela u ruci je faul.

3.23 Faulovi dvostrukih udaraca U slučaju da bijela dodiruje objekt kuglu prije udarca, natjecatelj može udariti prema objekt kugli. Udarac je faul ukoliko štapom pogodi bijelu više nego jedanput ili ako je kapica u kontaktu kada, ili nakon, što bijela dotakne objektnu kuglu. Posebnu pozornost treba obratiti ako se treća kugla nalazi u blizini. Guranje bijele je faul.

3.24 Push out faul Faul je ukoliko je bijela gurnuta kapicom, sa međusobnim kontaktom dužim od momentalnog udarca. Takvi udarci se sude kao push udarci.

3.25 Natjecateljeva odgovornost Natjecatelj je odgovoran za kredu, mostove i svu ostalu opremu koju donosi do stola ili koristi u blizini stola. Ukoliko natjecatelju padne kreda ili sruši most na stolu i tom radnjom pomakne bilo koju kuglu na stolu kažnjen je faulom.

3.26 Neispravan jump udarac Faul je ukoliko natjecatelj pogodi bijelu ispod centra (digs under it) i namjerno uzrokuje da se bijela kugla podigne sa stola u cilju zaobilaženja zapreke (kugle koja smeta). Ovakav način jump udarca može izgledati kao slučajan te se ne smatra faulom, ali se može smatrati faulom ako je postojao kontakt bijele sa kosti.

3.27 Jump udarci Ukoliko nije naznačeno u pravilima dozvoljeno je uzrokovati skok kugle sa površine stola, podizanjem štapa i uzrokovanjem bijele da odskoci sa površine stola. 'Štrokanje' štapa u odigravanju jump udarca je faul.

3.28 Kugle koje iskoce sa stola Kugle koje se nakon udarca ne nalaze na površini stola (na vrhu mantinele, rupe , na podu itd.) smatraju se iskočenim. Kugle se mogu odbiti od mantinele i vratiti na površinu stola, bez doticanja sa bilo kojim predmetima na mantineli, te tada ostaju na novoj poziciji Ukoliko se kugle odbiju o predmete na mantineli ili rupi (kreda i sl.) smatraju se iskočenim. Faul je ukoliko bijela ili igraća kugla skoči sa stola. Sve kugle koje iskoče sa stola se vraćaju na stol (osim u „8“ i „9“) kada se preostale kugle na stolu prestanu kretati. Vraćanje kugli na stol ovisi o pravilima u određenim disciplinama.

3.29 Kazne za namjerno ucinjeni faul Bijela kugla smije se dotaknuti jedino sa kapicom. Svi ostali udarci su faul. Ukoliko sudac smatra da je takav udarac bio namjeran mora upozoriti natjecatelja da će pri drugom takvom udarcu u toku meča izgubiti meč (forefit). Ukoliko ponovi takav udarac u meču natjecatelj koji je počinio takav faul kažnjava se gubitkom meča.

3.30 Limit jednog faula Ukoliko pravila u pojedinim disciplinama ne kažu suprotno u jednom udarcu (potezu) natjecatelj može napraviti samo jedan faul, odnosno na njegovom redu na stolu.

3.31 Spontano pomicanje kugli Ukoliko se kugla sama od sebe pomakne ostaje na tome mjestu i partija se može nastaviti. Kugla koja visi na rupi i upadne u rupu sama od sebe nakon što je bila nepokretna duže od 5 sekundi treba se vratiti na poziciju prije ubacivanja i igra može nastaviti. Ukoliko kugla upadne u rupu sama od sebe dok natjecatelj izvodi udarac prema njoj i ukoliko bijela prijeđe mjesto gdje se kugla nalazila, bijela i igraća kugla vraćaju se u prvobitne pozicije i natjecatelj ponavlja udarac. Bilo koja druga kugla koja je pomaknuta u tom udarcu vraća se u prethodnu poziciju prije nego što natjecatelj ponovi udarac.

3.32 Namještanje kugli U disciplinama u kojima se kugle vraćaju na stol, biti će ponovno namještene na long liniju nakon što je udarac završen. Jedna kugla stavlja se na foot točku, a ukoliko treba ponovno namjestiti više kugli one se namještaju na long liniju od najmanjeg broja na foot točki prema foot mantineli. Ukoliko u području long linije postoje kugle, kugle koje se ponovno namještaju postavljaju se na long liniju što bliže moguće foot točci, ali da pritom ne pomaknu kugle koje se nalaze u tom podrucju. Kugle se postavljaju što bliže moguće (ili se zalijepe) kuglama koje smetaju osim u slučaju bijele kugle. U slučaju da se bijela nalazi u području u kojem se namještaju kugle ne smiju se zalijepiti za bijelu kuglu. Ukoliko nema dovoljno mjesta za sve kugle koje se moraju ponovo namjestiti između foot točke i foot mantinele te kugle se namještaju ispred foot točke po long liniji i istim numeričkim redoslijedom kao i iza foot točke (kugla sa najnižim brojem najbliže foot točki).

3.33 Zaglavljene kugle Ako su dvije ili više kugli zaglavljene u rupi sa jednom ili više kugli koje vise u zraku sudac treba: vizualno projektirati svaku kuglu odozgo. Svaka kugla koja bi po njegovom mišljenju pala u rupu ukoliko se direktno gurne prema rupi smatra se ubačenom. Kugle se tada slažu prema sučevoj procjeni i partija se nastavlja prema pravilima.

3.34 Dodatno ubacene kugle Ukoliko su u toku pravilnog udarca ubačene dodatne kugle, smatraju se ubačenima i idu u korist natjecatelju (prema pravilima za pojedinu disciplinu).

3.35 Vanjski utjecaji Ukoliko su kugle pomaknute od strane treće osobe u toku meča kugle se vraćaju u položaj prije pomicanja i partija se nastavlja bez faula. Ovo pravilo se koristi i kod utjecaja „Božje volje“ (pr. potres, nestanak struje itd.). Ukoliko kugle nije moguće vratiti u položaj prije pomicanja partija se ponavlja i natjecatelj koji je razbijao razbija. U disciplini „14/1“ trokut koje je u progresu se zaustavlja i potpuno novi trokut se otvara; natjecatelj koji je prema ishodu bliškanja otvorio trokut otvara novi trokut; bodovi iz poništene partije se poništavaju.

3.36 Razbijanje U meču koji se sastoji od malog broja partija pobjednik partije razbija slijedeći trokut. Slijedeće opcije postoje za odabir: Ø naizmjenični break Ø loser break

3.37 Red na stolu U toku partije natjecateljev red na stolu završava ukoliko natjecatelj ne uspije ubaciti kuglu u rupu ili napravi faul. Kada natjecatelj započinje svoj red na stolu i nema faula on nastavlja igru sa pozicijama koje su bile na stolu.

3.38 Natjecatelja kugla je zalijepljena za drugu kuglu ili za mantinelu Ovo pravilo se koristi kod bilo kojeg udarca u kojemu je prvi kontakt bijele kugle sa kuglom koja je zalijepljena za mantinelu ili za bijelu kuglu. Nakon što bijela dotakne zalijepljenu kuglu udarac mora rezultirati: Ø Ubačenu kuglu ili Ø Bijela mora dotaknuti mantinelu ili Ø Druga igraća kugla mora dotaknuti mantinelu s kojom nije bila u kontaktu. Ukoliko se to ne postigne – faul. Kugla koja je dodirivala mantinelu prije udarca te je nakon udarca dotaknula istu mantinelu na istoj strani smatra se da nije udarena prema toj mantineli osim ukoliko dotakne drugu kuglu i tada ponovo mantinelu. Kugla se ne smatra zalijepljenom ako nije provjerena i najavljena kao zalijepljena od strane suca ili natjecatelja prije izvršenja udarca.

3.39 Igranje ispod linije Kada natjecatelj ima bijelu u ruci ispod head linije (u kuhinji) mora dovesti kuglu preko head linije prije nego što kugla dotakne mantinelu ili drugu kuglu ili se vrati u kuhinju, ako natjecatelj ne uspije to napraviti ima faul. U slučaju da nema suca protivnik ima pravo odlučiti da li je natjecatelj učinio faul ili može tražiti da ponovi udarac (kugle se moraju vratiti u prvobitnu situaciju prije ponovljenog udarca). Udarac je pravilan ukoliko kugla leži na head liniji ili iznad nje ali tako blizu da bijela napravi kontakt prije izlaska iz kuhinje. Faul je ako bijela slučajno dotakne kuglu koja je u kuhinji i bijela prođe head liniju. Protivnik ima pravo odabira: faul i 'bijela u ruci' ili se kugle vraćaju u situaciju prije udarca i protivnik ponavlja udarac. Nesportskim se ponašanjem smatra ako natjecatelj u ponovljenom udarcu namjerno uzrokuje da bijela dotakne kuglu u kuhinji.

3.40 Bijela u ruci U vremenu kada je 'bijela u ruci' natjecatelj smije koristiti svoju ruku ili bilo koji dio štapa (i kapicu) za pozicioniranje kugle. Kada stavi kuglu na poziciju bilo koji kontakt bijele sa štapom (osim kapicom) je faul.

3.41 Ometanje Faul je ukoliko natjecatelj ometa svog protivnika. Ometanje je ako natjecatelj igra kada nije njegov red na stolu ili ako pomakne bilo koju kuglu kada nije njegov red na stolu.

3.42 Pomagala Natjecatelj ne smije koristiti kuglu, trokut ili bilo koji predmet za mjerenje udaljenosti. Jedino sa štapom ima pravo ciljati udarac ali ne smije ispustit štap iz ruke. Ukoliko natjecatelj spusti štap ili se koristi dodatnim predmetima kažnjen je faulom, to je nesportsko ponašanje.

3.43 Nedozvoljeno oznacavanje Faul je ukoliko natjecatelj oznaci stol kako bi si pomogao u izvršenju udarca (npr. kiksom).

 

Izdvojeno iz galerije

Zagreb Open 2015 finale.jpg